Granty - fundusze unijne na szkolenia

admin 05.06.2018

Wykaz przedsiębwzięć, które dostaną pomoc unijną w przyszłym kwartale:

Całościowe uproszczenie modeli B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi, narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu modelu B2B

Zintegowana automatyzacja aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z systemu IT typu B2B

Kompletne zaprojektowanie e-usługi TOKER - inteligentnego narzędzia wsparcia terapii logopedycznych dla osób z zaburzeniami orofacjalnymi, z wykorzystaniem zaawansowanego modułu do rozpoznawania mowy

Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Kompletne opracowanie modelu SELPRO - integrującego system magazynowy wnioskodawcy (dystrybutora sprzętu komórkowego) z systemami magazynowo-sprzedażowymi Partnerów (detalistów)

DEMETER-wdrożenie procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG.

HURTOPON.PL - wdrożenie w pełni nowatorskiego modelu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, upraszczającego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej|Integracja systemów mobilnych w celu automatyzacji modeli biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Jan a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego.

Kompleksowe połączenie systemów księgowo-finansowych celem elektronicznej wymiany danych i zautomatyzowania przesyłania informacji między biurem rachunkowym i klientami przez zaimplementowanie od a do Z rozwiązania klasy B2B.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, Dzierżawienie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

Nowoczesna architektura oprogramowania, zintegrowana z automatycznym systemem testowania, zapewniająca zwiększony poziom bezpieczeństwa, zaimplementowana do modułowego procesu infuzji leków i płynów.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego modelu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich

Opracowanie i wdrożenie profesjonalnej e-usługi polegającej na automatycznym badaniu opinii użytkowników sieci Internet wraz z semantyczną ekstrakcją informacji opartą o algorytmy sztucznej inteligencji - Mobuzzer.

Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla spółki Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski w celu rozwoju działalności eksportowej.

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt. Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances.

Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci wirtualnej infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów cyfrowych

Sieć FTTH dla mieszkańców miejscowości Bożnów, Chrobrów, Trzebów, Rudawica, Szprotawa, Wiechlice oraz Świętoszów w gminach Żagań, Szprotawa i Osiecznica

Opracowanie w pełni nowatorskiego modelu B2B unikatowej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi w celu zintensyfikowania świadczenia usług carpoolingowych w Polsce

Opracowanie nowoczesnej i praktycznej e-usługi w obszarze budowania, udostępniania i prezentowania trójwymiarowych (3D) i interaktywnych wizualizacji przy użyciu jedynie przeglądarki www.

Wdrożenie mobilnego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami zakupowymi oraz generator ofert.

Wdrożenie kompleksowej społecznościowej platformy komunikacyjnej umożliwiającej carpooling w zakresie transportu osób i przesyłek z wykorzystaniem technologii mobilnych.

Wdrożenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do planowania i zarządzania na bazie rzeczywistych danych rynkowych: finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami, oszczędnościami i inwestycjami.|Wdrożenie platformy scentralizowanych wirtualnych biur biznesowych do inteligentnej sprzedaży w sieci, z kompleksowym pakietem narzędzi projektowych, sprzedażowych, aukcyjnych, magazynowych, finansowych umożliwiających zdalne zarządzanie interesem.

Stworzenie zautomatyzowanej, interaktywnej, internetowej platformy multimedialnej o badaniach klinicznych skierowanej do użytkowników indywidualnych oraz profesjonalistów zajmujących się badaniami klinicznymi

Szukandia - innowacyjna usługa wspomagająca komunikację potrzeb nabywczych wyrażanych przez konsumenta dostawcom towarów wybranych za pomocą zautomatyzowanego algorytmu.

Uzyskanie ochrony autorskiejna terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Czujnik rezonansowy opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian, J. Rybka,  T. Gotszalk, J. Mielczarski

Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED na terytorium UE, Chin i USA

Wdrożenie dedykowanego modelu telekomunikacyjnego integrującego systemy Wnioskodawcy i kontrahentów w ramach modeli utrzymaniowego, serwisowego, rozwojowego.

Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obsługi klientów i partnerów biznesowych grupy Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego systemu B2B wspierającego i automatyzującego procesy korporacji zajmującego się kompleksową gospodarką odpadami niebezpiecznymi

Wdrożenie teleinformatycznego systemu Consultia24.pl integrującego współprace multiagencji finansowo-ubezpieczeniowej Consultia Sp. z o.o. oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych będących jej Partnerami.|Wdrożenie mobilnego modelu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.

Wdrożenie nowej technologii produkcji wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania ramek, zwłaszcza ramek drzwi frontowych do wkładów kominkowych oraz ciągu technologicznego do produkcji wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Zaimplementowanie od podstaw platformy E-Kolportaż - narzędzia e-usługowego do automatyzowania oraz integracji modeli zamówień i realizacji usług kolportażu bezadresowego materiałów reklamowo-promocyjnych, z wykorzystaniem technologii mobilnej.

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B umożliwiającego automatyzacje procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem Piekarnia Cukiernia AK Alicja Kalińska Spółka Jawna a jego kooperantami

Wdrożenie procesu wsperającego procesy handlowe i logistyczne w firmie Jerzy Kowenzowski T E G A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG EXPORT-IMPORT

Wniosek o wsparcie realizacji projektu przygotowania planu rozwoju eksportu radiodetektorów do nieniszczących badań materiałowych przedsiębiorstwa Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających napędami aparatów podwieszonych”

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technologii Drewna w wyniku prac B+R w zakresie uszlachetniania i zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych.

zyskajpozyskaj.pl - platforma oferująca szereg innowacyjnych, rozwiązań w zakresie analityki biznesowej dla handlu detalicznego, przeznaczonej dla małych i średnich sklepów z sieci spożywczych i odzieżowych oraz dla sklepów teleinformatycznych.Tagi:
Losowy

Moja osobista misja

Szeroko pojęty HR oraz zapewnienie pracownikom optymalnego rozwoju to zagadnienia, przy jakich wielu kadry kierowniczej robi niezliczone błędy. Podchodzenie w instrumentalny sposób do ludzi pracujących w firmie czy przekraczanie bez przerwy granic z uwagi na swoją pozycję to raptem dwa z wielu grzechów, jakie spotyka si

Czytaj więcej...