Biznes charytatywnie

admin 05.06.2018

Wspólnie z Fundacją Training Projects zachęcamy do zgłoszenia swojego akcesu w projekcie „Wolontariat pracowniczy”. W ramach naszego projektu pracownicy firm mogą dostać od fundacji bezpłatne warsztaty edukacyjne – jako swoisty prezent w rewanżu za świadczoną przez ich pracodawcę dobroczynność. Na dziś warsztaty rozlosowano wśród dziesięciu przedsiębiorstw – co miesiąc wylosowywana jest jedna nagroda. Także Państwa firma może wygrać szkolenie. Nagrodzony pracodawca może samodzielnie wybrać miejsce ralizacji kursu, optymalną dla swojej załogi datę, a co najważniejsze - tematykę treningu. Wybierać można z różnorodnej tematyki: od psychologii biznesu, przez myślenie strategiczne albo szkolenia dla sprzedawców, po marketing i reklamę.

Dotąd z proponowanej pomocy skorzystali: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym , Agencja Konsultingowo-Edukacyjna „ORDO” Sp. z o.o..

Wylosowane kampanie: Aktywizacja osób po 60 roku życia-szansa na lepsze jutro, Nowe umiejętności – większe możliwości, Weźmiemy Cię na języki (obce): branżowe kursy językowe dla osób pracujących 45+, Akademia zawodowej aktywności, Kwalifikacje IT dla pracowników 50+

Warsztaty dla beneficjentów w naszym programie przygotowujemy w ośrodkach konferencyjnych, które zaoferowały bezpłatne goszczenie wolontariuszy. Czerwony Bór w Karłowicach i Stary Dom w Brzegu.

Naszym partnerem w tym projekcie jest fundacja szkoleniowa Instytyt Biznesu z Warszawy. To pierwszy polski certyfikowany dostawca w tematyce gier menedżerskich, wydarzeń integracyjnych i wybranych warsztatów z zakresu zarządzania. Razem oferujemy Państwu wymienione tutaj narzędzia:

- Profesjonalne gry biznesowe z tematyki kierowania projektem, myślenia makroekonomicznego, finansów menedżerskich, organizacji czasu pracy, optymalizacji produkcji i sprzedaży i polityki handlowej

- Plenerowe wydarzenia integracyjny o coachingowym charakterze – programy rozwijające kompetencje z zakresu współdziałania w grupie, porozumiewania się w grupie i organizacji, kierowania ludźmi czy kształtowania relacji międzyludzkich.

- Szkolenia z zarządzania z takich dziedzin jak: budowanie zespołów międzynarodowych, działanie strategiczne, zarządzanie zmianą, kierowanie ludźmi, delegowanie, radzenie sobie ze stresem, oraz problematyka dotycząca sprzedaży i pracy przedstawicieli

Jako współpracownik tej instytucji gwarantujemy upust na wszystkie opisane tutaj narzędzia – 15% dla każdego kto powoła się na nas. Dodatkowo dla każdego z klientów zrealizujemy na życzenie program doradczo coachingowi wspierający transfer wiedzy na praktykę biznesową .


Tagi:
Losowy

Potwierdzone szkolenia i spotkania

Gorąco zapraszamy Państwa do zakupu dla siebie lub podległych pracowników miejsc w zbliżających się programach rozwojowych: Budowanie Fundamentów na rzecz Efektywnego Zespołu - wyjazdowy cykl weekendowy, obiekt szkoleniowy „Zajazd Napoleoński” w Szklarskiej Porębie, instruktor: Felicja Tajchman Rola Lidera - P

Czytaj więcej...